Phụ Nữ huyện Phú Quý chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Phú Quý đã và đang triển khai thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ Phú Quý chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào, cuộc vận động trọng tâm của công tác hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đem lại diện mạo nông thôn mới trên địa bàn huyện ngày càng khởi sắc.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Phú Quý chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, triển khai gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Trong đó có 8 tiêu chí đã được các cấp hội triển khai sâu rộng đến 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ gắn với gia đình văn hóa và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ hưởng ứng phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm góp phần thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện.

Ban Thường vụ huyện Hội cũng đã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, chỉ đạo các cấp hội lựa chọn nội dung phù hợp đăng ký với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp. Đồng thời, tổ chức các buổi học tập quán triệt cho trên 5.000 hội viên phụ nữ tham gia với nội dung tiêu chí “xây dựng gia đình 5 không  sạch” giai đoạn 2016 -2020 gắn với tiêu chí nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thông qua đó, đã có nhiều mô hình thiết thực, cách làm hiệu quả giúp đỡ hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như: mô hình góp vốn xoay vòng không tính lãi “tổ phụ nữ tiết kiệm”; “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; mô hình “tổ phụ nữ trồng và bảo vệ cây xanh” “phụ nữ tuyên truyền sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường”.

Với sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo của các cấp hội phụ nữ trong thời gian qua đã và đang góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên huyện, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà phát huy nội lực, thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong thời gian qua. Đến hết năm 2019, toàn huyện có trên 4.000 gia đình hội viên phụ nữ thực hiện đạt 8/8 tiêu chí cuộc vận động gia đình 5 không 3 sạch, góp phần đưa 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để phong trào này ngày càng phát triển sâu rộng hơn, thời gian tới Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các tiêu chí đẩy nhanh tiến độ về đích nông thôn mới và khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới trong những năm qua; đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

                                                                                    Trúc Sinh – Anh Tuấn

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 34
  • Hôm nay: 3414
  • Trong tuần: 40 273
  • Tháng hiện tại: 126 246
  • Tổng lượt truy cập: 1627063
Đăng nhập
Designed by VNPT
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang